Tại sao chúng ta thích đọc những câu chuyện bí ẩn?